Information till dig som hyresgäst

Har du en fråga? Hitta svaret här:

Vanliga frågor och svar

När ska jag betala min hyra?

Din hyra betalas i förskott, senast sista vardagen i månaden. Detta enligt hyreslagen 20§.

 

 

Hur jag kan betala min hyra?

 • – Autogiro: Automatiskt dragning från ditt bankkonto, den 22 eller sista vardagen i månaden. Ansök om autogiro via våra blanketter.

 

 • – E-faktura: Du får en elektronisk faktura vid din internetbank. Logga in i din internetbank för att ansöka om e-faktura.

 

 • – Mejl: Din faktura skickas till din mejl varje månad. Det här är standardvalet om du inte ansökt om något annat.

 

 

Hur många får man bo i en lägenhet?

IvarBo har riktlinjer för hur många som får bo i en och samma bostad. Detta har vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för de som bor trångt och dels för de kringboende som påverkas.

 

 • 1 ROK, max 2 personer.
 • 2 ROK, max 4 personer.
 • 3 ROK, max 5 personer.
 • 4 ROK, max 6 personer.
 • 5 ROK, max 7 personer.

 

 

Får jag hyra ut min bostad i andrahand?

Kontakta IvarBo med din fråga och fyll i blanketten för andrahandsuthyrning.

 

 

Kan jag överlåta min lägenhet till sambo eller barn?

Ja, om du delar hushåll med sambo/make i minst tre år, samt om personen varit skriven på adressen under denna tid. Hemmaboende ungdom får överta sina föräldrars avtal om han eller hon har en inkomst som räcker. Ungdomen ska också ha varit skriven på förälderns adress hela tiden och inte haft en egen bostad tidigare.

 

 

Vad händer vid dödsfall?

Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med en månads uppsägning, om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Efter det blir det 3 månader enligt hyreslagen. Vid dödsfall kan den efterlevande maken få överta lägenheten. För sambor med gemensamma barn gäller samma sak.

Ordningsregler

Tillsammans hjälps vi åt att hålla snyggt och följa ordningsregler, och se till att alla göra det. Nedan följer ordningsregler för området.

 

Yttre miljöer:

 

 • – Använd gärna gräsytor och grillplatser, men se till att inga sopor lämnas kvar. Elda endast på avsedda grillplatser.
 • – Se till att lekplatserna är iordning och felanmäl eventuella skador på utrustningen till fastighetsskötaren.
 • – Använd askkoppar och papperskorgar om du röker eller snusar så att inga fimpar eller snuspåsar hamnar på marken.
 • – Vi vill ha bil- och mopedfria gårdar, så respektera bommarna på området. Detta för att det ska vara en trygg miljö för barnen att vistas i.
 • – Ni som har husdjur, ha de aldrig på lekplatser och ta upp efter dem.
 • – Använd återvinningsstationerna som är placerade i området, men lägg inget bredvid. Har du grovt avfall? Här kan du hitta närmsta sopstation.

 

Inre miljöer:

 

Tänk på dina grannar,

 

Alla hyresgäster har olika arbetstider. Tänk därför på att inte vara störande varken dagtid, kvällstid eller nattetid. Det ska vara tyst i er lägenhet mellan 22.00 och 07.00.

 

Om man ska ha gäster eller om någon fuller kan man tala med sina grannar på samma våning och lägenheter under och ovan. Sätt gärna upp en lapp i entrén med namn och telefonnummer, då kan andra nå er om de blir störda.

 

Tänk att det hörs väl genom väggar. Om du är störande kan du komma att debiteras om jouren måste rycka ut.

 

 

Tvättstugor:

 

 • – Det är absolut förbjudet att röka i tvättstugorna, det är ej heller tillåtet att förtära mat, kaffe m.m.
 • – Efter: Varje avslutat tvättpass ska tvättstugor sopas och våttorkas, samt att tvättmedelsfack på tvättmaskinen ska rengöras. Dina sopor ska du själv ta med och kasta i avsedda behållare.

Andrahandsuthyrning

Ska du arbeta eller studera tillfälligt på annan ort, eller vill du och dina partner flytta ihop på prov? Ingen fara – då kan du hyra ut din lägenhet i andra hand.

 

Du som vill hyra ut eller hyra i andra bör tänka på några saker för att slippa bekymmer. Vill du hyra ut i andra hand ansöker du till IvarBo om andrahandsuthyrning. Där berättar du varför du vill hyra ut din lägenhet, hur länge och till vem.

 

Viktigt att veta är att det är du som har förstahandskontraktet som är ansvarig för att hyran betalas och att lägenheten inte tar skada.

 

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand, utan att först få godkänt av IvarBo, kan det i värsta fall sluta med att du förlorar ditt kontrakt.

 

Glöm inte att fråga oss först! Vi beviljar oftast andrahandsuthyrning.

 

Har du övriga frågor?

Kontakta alltid IvarBo för rådgivning om osäkerhet uppstår vid uthyrningen.

Flyttinformation

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på – både när gäller dit nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en lista över vad som är viktigt att komma ihåg.

 

 • – Säg upp ditt kontrakt (se blankett): Endast skriftlig uppsägning gäller. Uppsägningstiden är tre månader från den månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet. Det är viktigt att du anger ett aktuellt telefonnummer som vi kan nå dig på.

 

 • – Besiktning: På överenskommen tid som du och IvarBo har bestämt kommer vi till din lägenhet. Besiktningen är viktig, så det är därför viktigt att du är närvarande.

 

 • – Skador och slitage: När vi genomför besiktningen måste vi bedöma om lägenhetens skick motsvarar dess ”ålder”. Om skador eller överslitage förkommer måste detta åtgärdas. Eventuella kostnader, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer att debiteras dig.

 

 • – Nycklar: Samtliga nycklar ska lämnas in till fastighetsskötaren senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet har gått ut. Det gäller såväl lägenhetsnycklar som brickor/taggar och nycklar till tvättstuga samt eventuella garage och förråd. Borttappade eller inte i tid inlämnande nycklar medför byte av lås – en kostnad som du får stå för.

 

 • – Lämna bostaden i tid: Om inget annat har avtalats gäller hyreslagen §7, som säger ”När hyrestiden har löpt ut skall man som avflyttande hyresgäst, senast kl. 12.00 dagen efter hyrestidens utgång, hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den.” Till exempel: Går kontraktet it den 30 juni så har den nya hyresgästen tillträde till lägenheten 1 juli kl. 12.00. Infaller den 1:a på en helg, gäller första vardagen efter tillträdesdag.

 

 • – Adressändring: För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du är enligt lag skyldig att vara skriven på den adressen som du bor på, och endast de personer som bor i lägenheten. Oriktiga uppgifter kan leda till att hyresavtalet upphör.

 

 • – Städning: Hela lägenheten ska vara välstädad, även balkong, uteplats och förrådsutrymmen. Om du städar dåligt behöver du betala för att någon annan rättar till bristerna. Anlitar du själv en städfirma är du berättigad till RUT-avdrag.

Fixa hemma själv

Är du en hemmafixare? Du har rätt att själv måla eller tapetsera i din lägenhet. Andra saker som du får göra är till exempel att byta golvlister, innerdörrar eller montera persienner.

Tänk dock på att arbetena måste göras fackmannamässigt och att förändringen, valet av färger till exempel, inte får vara för extremt. Då kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa bostaden till ursprungligt skick när du flyttar från lägenheten.

 

Vad du inte får göra

Det är inte tillåtet att ändra lägenhetens planlösning genom att ta bort eller sätta upp en fast vägg eller göra ett valv mellan två rum. Du får heller inte måla eller sprutlackera köksluckor, garderobsluckor eller dörrar.

 

Du får inte kakla eller måla själv i ditt badrum. Eftersom fuktspärren i badrummet är viktig är det heller inte tillåtet att borra i väggar eller golv utan tillåtelse från din bovärd. Vi tillåter inte målning direkt på tapeten.

 

Kontakta fackman

Elinstallationer och lagning av elektrisk utrustning behöver du överlåta till en fackman. Kontakta din bovärd om strömbrytare, vägguttag och fasta installationer behöver lagras eller bytas.

 

Tveksam?

Om du är minst osäker på vad du själv får göra i lägenheten kan du alltid kontakta din fastighetsskötare så hjälpar han dig.

 

 

Brandsäkerhet

 • – Inget brännbart i trapphuset

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand i trapphuset kan få svåra konsekvenser. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Därför är det viktigt att inte ställa något utanför din dörr i trapphuset.

 

 • – Håll vind, källare och garage låsta

 

 • – Stäng in branden

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken i trapphuset lika fort.

 

 • – Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

 

 • – Behöver du hjälp? Larma 112

Om du behöver hjälp, ring 112 så får du hjälp av SOS-alarm. Försök att hålla dig lugn och svara på operatörens frågor. Hjälpen blir inte försenad för att du svarar på frågor. Möt sedan upp räddningstjänsten om du kan och visa vägen.

 

 • – OBS! Brandvarnare är ett måste

En brand kan växa oerhört fort och eftersom en brand ofta är ljudlös i början kan det vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför måste det finnas minst en fungerande brandvarnare per lägenhet (om din bostad är större än 60 kvm bör du ha fler). Det är enkel och billig livförsäkring för mindre än ”en hundralapp”. Det enda du behöver göra är att testa brandvarnare med jämna mellanrum och se så att den fungerar. Ett bra tips är också att dammsuga brandvarnaren när du storstädar. Smuts och damm kan vara bidragande faktor till att brandvarnaren slutar fungera.

 

 • – Släck levande ljus

Glömda stearinljus orsakar många bränder. Använd gärna levande ljus, men gör det med försiktighet och tänk på att alltid släcka ljusen när du lämnar rummet – även om du bara ska lämna rummet en kort stund. Ställ ljusen på ett säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Lämna inte barn eller husdjur ensamma med levande ljus.